báseň vetrík

16.06.2020

silný vietor fúka, pozametal smeti do košíka. zhasil sviečku na stole, zatancoval si v stodole. hvízda si pesničku, spálim smeti v ohníčku. fú a fú dookola, nakreslím obraz do popola.