rozprávky

je to už dávno, ale na hrade začala ničiť zvláštna, neznáma moc všetkých trpaslíkov, ktorí... ALE nebudem predbiehať udalosti. nik nevenoval pozornosťtomu, keď si niekto kýchol, občas zakašľal, či sa zakuckal. lenže, keď sa nepredstaviteľne rýchlo míňali vreckovky, to začalo vŕtať v malej, ale chytrej hlavičke, hlavnému skladníkovi. upozornil na to...