Bertold Brecht

30.06.2024

smrti se bojte méně než nenaplněného života