Horatius

18.08.2022

Kdo myslíte, že napsal následující verše? Šťastný, opravdu šťastný je jen ten, kdo může říct, že vlastní dnešní den; kdo s čistým svědomím vždy může prohlásit: "Zítřku, dělej co chceš-já dnes jsem mohl žít." Zní to dost moderně, nezdá se vám? A vidíte - napsal je římský básník Horatius třicet let před narozením Krista. Ze zkušenosti vím, že jeden z nejtragičtějších rysů lidské povahy je sklon neustále život odkládat. Všichni sníme o ně- jaké růžové zahradě daleko za obzorem a nevšímáme si květů, které nám právě dnes kvetou před okny. Proč jsme takoví hlupáci - tragičtí hlupáci? "Jak zvláštní je ten běh našeho života!"