priateľov majme blízko a nepriateľov ešte bližšie

31.05.2020

ozajstní priatelia stačia na celý život dvaja, traja. prečo? pretože vyvážia tucet polovičatých. tak nesmúť, ak máš ozajstného priateľa len jedného, lebo je to zlatý poklad.